SPELREGLEMENT

INLEIDENDE bepalingen tot het spelreglement:

 1. Elk lid van de KBN is verplicht op zijn toernooien, onder de KBN-noemer, volgens de KBN-regels te handelen. Is dit niet mogelijk dan kan het lid via de KBN in aanmerking komen voor assistentie tegen onkostenvergoeding als  vermeld in Artikel 6 van het huishoudelijk reglement.

2. In het reglement worden geen afkortingen gebruikt.                       

    A.          Bij melding van de kleuren: schoppen-ruiten-harten-klaveren.
    B.          Bij melding van de kaarten: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen,
                  acht, zeven, zes, vijf, vier, drie,  twee;
    C.          Bij melding van de speelrichting: noord, oost, zuid, west;   
    D.          Gever: gever.    

3. Een spel kaarten bestaat uit 4 x 13  kaarten, verdeeld over de kleuren: schoppen, ruiten, harten, en  klaveren.  Van elke kleur: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven,zes, vijf, vier, drie, twee.

4. Het spel  wordt gespeeld met een dubbel spel-kaarten  bestaande uit de hier boven genoemde  kleuren c.q. kaarten.

5. Aan elk spel-kaarten wordt één joker toegevoegd  2 x 1 = 2  jokers .     

De punten waardering van het spel:
1. Iedere kaart telt voor één punt.         
2. De speler die het spel uit maakt krijgt 0 punten.
3. Indien men een joker in de hand heeft en men op tafel hiermede had gekund, telt de joker als 5 punten, 5 punten voor de joker, de overige kaarten als 1 punt.