Het klaverjassen wordt in Nederland op diverse manieren gespeeld.

Over het algemeen zijn de verschillen tamelijk gering.

Ze kunnen betrekking hebben op het al dan niet verplicht
opnemen aan het spel, de troefplicht, (Amsterdams of Rotterdams)

De roembepaling bij vier gelijke kaarten in één slag.
De extra beloning voor het behalen van een mars.

Bij onze vereniging wordt er gekaart volgens het Amsterdamse systeem. Met ingang van het seizoen 2016 -2017 wordt er verplicht gespeeld. We spelen drie boompjes van zestien spellen per avond.

SPELREGLEMENT KLAVERJASSEN
Amsterdams systeem

INLEIDENDE bepalingen tot het spelreglement:

1. Elk lid van de KBN is verplicht op zijn toernooien, onder de KBN-noemer, volgens de KBN-regels te handelen, is dit niet mogelijk dan kan het lid via de KBN in aanmerking komen voor assistentie tegen onkostenvergoeding als vermeld in artikel 6 van het  huishoudelijk reglement.
2. In het reglement worden geen afkortingen gebruikt.
A. Bij melding van de kleuren: schoppen-ruiten-harten-klaveren.
B. Bij melding van de kaarten: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen,
    acht, zeven;
C. Bij melding van de speelrichting: noord, oost, zuid, west;
D. Gever: gever.

3. Een spel bestaat uit 32 kaarten, verdeeld over de kleuren: schoppen, ruiten, harten, klaveren. Van elke kleur: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven.

4. De rangorde van de speelkaarten is bij geen troef : aas, tien, heer, vrouw, boer, negen, acht, zeven. De rangorde is bij wel troef : boer, negen, aas, tien, heer, vrouw, acht, zeven.

5. De punten waardering van het spel:
A. Bij geen troef : aas = 11 punten, tien = 10 punten, heer = 4 punten, vrouw = 3 punten, boer = 2 punten, negen = 0 punten, acht = 0 punten, zeven = 0 punten.
B. Bij wel troef : boer = 20 punten, negen = 14 punten, aas = 11 punten, tien = 10 punten, heer = 4 punten, vrouw = 3 punten, acht = 0 punten, zeven = 0 punten
C. De partij die de laatste slag incasseert, krijgt bij het puntentotaal 10 punten extra.
D. Het totaal aantal punten in een spel te behalen, exclusief de gemaakte roem , is 162 punten, namelijk :

4 x Aas

4 x 11 punten =

44 Punten

4 x Tien

4 x 10 punten =

40 Punten

4 x Heer

4 x 4 punten =

16 Punten

4 x Vrouw

4 x 3 punten =

12 Punten

3 x Boer

3 x 2 punten =

6 Punten

1 x Troefboer

1 x 20 punten =

20 Punten

1 x Troef negen

1 x 14 punten =

14 Punten

Laatste slag

1 x 10 punten =

10 Punten

In totaal

 

162 Punten


6. Puntenwaardering van de roem:
a. Driekaart : drie opeenvolgende kaarten van één kleur = 20 punten
b. Vierkaart : vier opeenvolgende kaarten van één kleur = 50 punten
c. Vier kaarten van gelijke waarde in één slag (aas t/m zeven) = 100 punten
d. Heer + vrouw indien troef (stuk) = 20 punten
e. Driekaart met daarin heer + vrouw van troef, (driekaart + stuk) = 40 punten
f. Vierkaart met daarin heer + vrouw van troef, (vierkaart + stuk) = 70 punten

Dit bovengenoemde dient te geschieden in één slag.

Het behalen van alle 8 slagen “mars”of “pit”of “pan” = 100 punten